HIFU

HIFU คือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ในการยกกระชับใบหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งนำมาใช้ในวงการเสริมความงามมาซักระยะแล้ว และผู้ที่เข้าทำการรักษาก็ยังสามารถใช้ชีวิต

HIFU+

นอกจากโบท็อกซ์แล้ว การทำ HiFu+ ก็เป็นอีกแนวทางนะคะสำหรับสาวๆ ที่อยากมีกรอบหน้าชัดเจน . ซึ่งโปรแกรมนี้จะเหมาะอย่างยิ่ง